IMG_9428

„Tolerancja wobec inności”

14 marca 2019 „Gajowickie Skrzaty” uczestniczyły w warsztatach edukacyjnych pt.: „Tolerancja wobec inności”. Warsztaty miały na celu kształtowanie wśród dzieci postawy szacunku wobec drugiego człowieka oraz tolerancji wobec inności, mniejszości narodowych, odmienności rasowych. Poruszały ważny temat akceptacji różnic indywidualnych, doceniania rozmaitości kultur, uczyły empatii. Warsztaty prowadzili: Karolina Kowalska – psycholog z Fundacji „Pączkowe drzewo” oraz Ariel Osiak – aktor „Teatru Na Ostrowie”.