Spotkania z muzyką

W roku szkolnym 2019/2020 zapraszamy dzieci na Spotkania z muzyką w naszym przedszkolu, organizowane przez Agencję Artystyczną Aliny Zwoźniak.

Spotkania z muzyką to autorski projekt Aliny Zwoźniak o charakterze edukacyjnym, obejmujący cykl 10 spotkań. Zajęcia odbywają się raz w miesiącu, a czas trwania programu to 30 minut.

Celem projektu jest edukacja kulturalna i estetyczna stanowiąca wsparcie dla rozwoju społeczno – kulturowego, uwrażliwienie na sztukę i przygotowanie do bardziej świadomego odbioru dzieł artystycznych, ale również wykorzystanie muzyki jako bardziej komunikatywnego środka do przekazu treści edukacyjnych dzieciom. W programie spotkań m.in: prezentacje instrumentów na żywo, koncert muzyczny, śpiewanie i inscenizowanie piosenek, animacje i zabawy integracyjno – ruchowe.

W Przedszkolu nr  61  „Gajowickie Skrzaty” będą odbywać się raz w miesiącu w PONIEDZIAŁKI o godz.9:10

Terminy koncertów w sezonie   2019/2020