Rada Rodziców

Rada Rodziców reprezentuje interesy dzieci przedszkolnych poprzez reprezentowanie działań jako organ wynikający z przepisów oświatowych Statutu Przedszkola oraz Regulaminu Rady Rodziców.

Regulamin Rady Rodziców

Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2019/2020

Przewodnicząca – Anna Zięba

 

 

 

Składka na fundusz Rady Rodziców w Przedszkolu Nr 61 przeznaczona jest na pokrycie kosztów inicjatyw przedszkolnych. Należą do nich m.in. imprezy okolicznościowe, wycieczki i spotkania muzyczno-teatralne.

Składka roczna podzielona jest na dwie raty. Składkę zbierają przedstawiciele Rady Rodziców w ustalonych wcześniej terminach w szatni Przedszkola Nr 61. Terminy podawane są na bieżąco.

Sprawozdania finansowe z wydatków Rady Rodziców za I i II półrocze wywieszane są na tablicy ogłoszeń Przedszkola Nr 61.

Kontakt z Radą Rodziców pod adresem mailowym: radarodzicowp61@gmail.com