Pamiętajmy…

Mamo, Tato, bardzo prosimy o:

  • przyprowadzanie dzieci do przedszkola najpóźniej do godz. 8:30 (z uwagi na zaplanowany rozkład dnia i odbywające się zajęcia dydaktyczne oraz bezpieczeństwo dzieci)
  • odbieranie dzieci do godz. 17.00
  • niedawanie dziecku do przedszkola: słodyczy, napojów, gum do żucia, lekarstw
  • nieprzynoszenie przez dzieci zabawek: niebezpiecznych, drogich – tylko piątek jest dniem przynoszenia zabawek do przedszkola
  • pozostawienie w szatni odzieży zmiennej dla dziecka, na wypadek zabrudzenia
  • ubieranie dziecka odpowiednio do pogody
  • niepozostawianie z dzieckiem w ogrodzie przedszkolnym po odebraniu go z przedszkola
  • przyprowadzanie do przedszkola dzieci zdrowych, mogących uczestniczyć we wszystkich zajęciach