Konto Przedszkola

Opłaty za Przedszkole Nr 61 można dokonywać w kasie przedszkola lub na niżej podane konto, do 15. dnia każdego miesiąca.

PKO BP SA

33 1020 5226 0000 6002 0417 0387

Wpłacający podaje: nazwisko i imię dziecka, grupa

W przypadku opłaty za pomocą przelewu prosimy, aby uwzględnić ewentualną zwłokę na czas przepływu pieniędzy – 15. dzień miesiąca powinien być ostateczną datą wpływu pieniędzy na konto Przedszkola Nr 61.