Oferta edukacyjna

Kierunki naszych działań

W latach 2012 – 2017 pracujemy zgodnie z Koncepcją funkcjonowania i rozwoju Przedszkola nr 61 „Gajowickie Skrzaty” związaną z edukacją ekologiczno – przyrodniczą pod hasłem „Zdrowy Przedszkolak”.

Realizację tych treści zapewniają nam opracowane w przedszkolu przez Radę Pedagogiczną programy edukacji:

W roku szkolnym 2017/ 2018 realizujemy – w oparciu o nową Podstawę Programową MEN- treści zawarte w programach:

  • „Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci” – Małgorzaty Kwaśniewskiej, Wiesławy Żaby-Żabińskiej. Wyd. Mac Edukacja (grupy: I, II, III, V)
  • „Kocham przedszkole. Program wychowania przedszkolnego”- Mirosława Pleskot, Agnieszka Staszewska – Mieszek . Wyd. WSIP (grupa IV)

Corocznie bierzemy udział w programach i kampaniach społeczno-edukacyjnych organizowanych przez Wydział Zdrowia Urzędu Miejskiego oraz inne instytucje m.in.: PPP, Komisariat Policji, Jednostkę Straży Pożarnej, LOP itp.

Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną

Współpracujemy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 4 przy ul. Jemiołowej 59.

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r w sprawie zasad udzielana i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w placówkach oświatowych, w roku szkolnym 2017/2018 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna oferuje:

  • Obserwacje trudnych przypadków dzieci w grupie przedszkolnej.
  • Pogłębioną diagnozę, w szczególności dzieci z problemami emocjonalnymi, agresją, nadpobudliwością.
  • Pomoc merytoryczną dla nauczycieli do pracy z dziećmi ze SPE – położenie nacisku na konkretyzowanie wskazówek i zaleceń do pracy.
  • Konsultacje dla rodziców na terenie przedszkoli (w trakcie zebrań, stałych dyżurów).
  • Wspieranie edukacyjnej i wychowawczej funkcji rodziców (pogadanki, porady, instruktaże, warsztaty).
  • Utrzymywanie mobilnego kontaktu z Poradnią, szybkie reagowanie na potrzeby

Telefon PPP – (71) 798 68 30

e – mail: sekretariat.ppp4@wroclawskaedukacja.pl