IMG_0815

„Mini Ratownik”

8 października 2019 „Gajowickie Skrzaty” z grupy I i II uczestniczyły w szkoleniu pierwszej pomocy przedmedycznej „Mini Ratownik”. Szkolenie prowadziła pani Beata Dopierała – funkcjonariusz Straży Miejskiej. Straż Miejska we Wrocławiu prowadzi program nauki pierwszej pomocy dla dzieci w wieku 2,5 – 10 lat. Program ma uczyć najmłodszych zachowania w sytuacjach niebezpiecznych, numerów alarmowych do poszczególnych służb oraz co najważniejsze, jak zachować się, gdy ktoś potrzebuje pomocy. Podczas zajęć dzieci ćwiczą na specjalnych fantomach resuscytację, zapoznają się z zasadami działania defibrylatora AED i dowiadują się, gdzie to urządzenie jest dostępne. Strażnicy podkreślają, że maluchy nie są w stanie ucisnąć fantoma czy zrobić właściwego wdechu, warto jednak oswajać najmłodszych z tematem pierwszej pomocy, bo często właśnie dzieci są jedynymi osobami, które mogą ją wezwać. Ważne, aby wiedziały, że wypadek każdemu może się przydarzyć, i co należy wtedy zrobić oraz co to jest pierwsza pomoc. Najlepszą formą nauki są zajęcia praktyczne, a dzieci znakomicie uczą się przez zabawę.