IMG_0366

„Mały kelner”

W czerwcu 2019 we wszystkich grupach wiekowych realizowany był projekt edukacyjny – zdobywanie sprawności – „Mały kelner”.

 

 

Cele:

 • zaznajamianie z etykietą kulturalnego zachowania się przy stole,
 • wdrażanie do prawidłowego korzystania ze sztućców,
 • czerpanie radości z samodzielnego przygotowania nakrycia stołu,
 • utrwalanie prawidłowych wzorców zachowań,
 • zapoznanie z zawodem kelnera,
 • rozwijanie zręczności i koncentracji uwagi,
 • zachęcanie dzieci do pomocy przy nakrywaniu do stołu.

„Gajowickie Skrzaty”:

 • znają wiersze, piosenki i opowiadania o dobrych manierach
 • pamiętają o przestrzeganiu zasad higieny
 • potrafią nakryć do stołu
 • kulturalnie zachowują się podczas posiłków
 • znają zasady zdrowego odżywiania
 • podczas zabawy w „Małego kelnera” przestrzegają zasad dobrego wychowania

Program został zrealizowany we współpracy z Radą Rodziców.