O Przedszkolu Nr 61 „Gajowickie Skrzaty”

Przedszkole jest czynne w godz. od 6.30 do 17. 00 od poniedziałku do piątku. Mieści się w pięknej willi przy ulicy Gajowickiej 199 usytuowanej na granicy dwóch dzielnic Fabrycznej i Krzyków. Doskonała lokalizacja wśród terenów zielonych stwarza wychowankom korzystne warunki na spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze.Niewątpliwym walorem przedszkola jest duży, zielony ogród znajdujący się bezpośrednio za budynkiem – z dala od ulicznego hałasu, dodatkowo jeszcze wyciszony zielenią drzew i krzewów.Przedszkole należy do Wrocławskiej Sieci Przedszkoli Promujących Zdrowie. Od 2006 posiada Certyfikat Przedszkola Promującego Zdrowie.
W Przedszkolu Nr 61 „Gajowickie Skrzaty” pracuje wykwalifikowana i miła kadra, tworząca atmosferę sprzyjającą wszechstronnemu rozwojowi dzieci oraz chętnie współpracująca z rodzicami.Dzieci w przedszkolu czują się bardzo dobrze i bezpiecznie. To dla nich organizowane są cykliczne spotkania z prawdziwym teatrem prezentowane przez aktorów z całej Polski oraz comiesięczne spotkania z muzyką, cieszące się ogromnym zainteresowaniem przedszkolaków.
Mocne strony Przedszkola Nr 61 „Gajowickie Skrzaty”
Dogodna lokalizacja
Ciepłe wnętrza, domowy klimat
Duży, bezpieczny ogród
Doświadczona kadra
Promocja zdrowia
Bardzo dobra współpraca z rodzicami
Własna kuchnia

Przedszkole jest placówką otwartą na potrzeby i zainteresowania wychowanków, ukierunkowaną na rozwój dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.

Wychowankowie Przedszkola Nr 61 „Gajowickie Skrzaty” osiągają w konkursach regionalnych i ogólnopolskich znaczące sukcesy. Tabela osiągnięć prezentuje się imponująco.